Обробка персональних даних

Дана угода про обробку персональних даних розроблена згідно із чинним законодавством України.

Всі особи, які надали інформацію, залишили персональні дані на цьому сайті, а також розмістили іншу інформацію, зазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.

Під персональними даними Громадянина мається на увазі далі зазначена інформація: загальна інформація (Ім’я, прізвище, адреса електронної пошти і телефон); відвідувачі сайту надсилають свої персональні дані для отримання доступу до безплатних матеріалів, для отримання інформаційних листів про пропозиції компанії, в тому числі про пропозиції третіх сторін.

Громадянин, приймаючи чинну Угоду, виявляє своє зацікавлення та повне погодження з тим, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення), використання, знищення.

Громадянин гарантує: інформація, ним надана, є повною та правдивою; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянином стосовно себе особисто.