we do awesome things loading
RU en

Обробка персональних даних

Дана угода про обробку персональних даних розроблена згідно із чинним законодавством України.

Всі особи, які надали інформацію, залишили персональні дані на цьому сайті, а також розмістили іншу інформацію, зазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.

Під персональними даними Громадянина мається на увазі далі зазначена інформація: загальна інформація (Ім’я, прізвище, адреса електронної пошти і телефон); відвідувачі сайту надсилають свої персональні дані для отримання доступу до безплатних матеріалів, для отримання інформаційних листів про пропозиції компанії, в тому числі про пропозиції третіх сторін.

Громадянин, приймаючи чинну Угоду, виявляє своє зацікавлення та повне погодження з тим, що обробка його персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, змінення), використання, знищення.

Громадянин гарантує: інформація, ним надана, є повною та правдивою; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Громадянином стосовно себе особисто.